Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky sú platné pre všetky zájazdy a služby poskytované cestovnou kanceláriou. Odoslaním rezervácie zájazdu klient súhlasí s podmienkami, ktoré sú v kompletnom znení k dispozíci v súboroch nižšie.