Cestovné poistenie

Ponúkame ti možnosť si k zájazdu pridať výhodné cestovné poistenie od poisťovne Union. V prípade neočakávanej udalosti sú naši sprievodcovia vyškolení a pomôžu ti s nahlásením udalosti poisťovni.

Rozsah poistenia Limity
Poistenie liečebných nákladov 4 000 000 Kč
Poistenie asistenčných služieb bez limitu
Poistenie batožiny 10 000 Kč
max. však 5 000 Kč za 1 vec
spoluúčasť 500 Kč
Poistenie zodpovednosti za ujmu na zdraví a veci tretej osoby 1 000 000 Kč
Úrazové poistenie 180 000 Kč
Pripoistenie zimných športov NE
Pripoistenie nebezpečných športov NE
Poistenie stornovacích poplatkov NE